… ‘ιατί η εικόνα είναι σα δυο χιλιάδες λέξεις…

Δύο βίντεο με χαρακτηριστικά αποσπάσματα
από τα αποκριάτικα δρώμενα στ’ Απεράθου της Νάξου.

Μουσική επένδυση: παλιό συρτό (πρώτο βίντεο) και βλάχα (δεύτερο βίντεο) με τζαμπούνα. Από το cd «Σκοποί και τραγούδια από την Απείρανθο της Νάξου». Επίσης, τζαμπουνοντούμπακα στ’ Απεράθου από τον Τιγροφλώριο και Μπαφοϊώργη στη τζαμπούνα και τον Μαρθαίο Γλέζο στο ντουμπάκι.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, που περιλαμβάνονται σ’ αυτές τις δύο ενότητες, είναι από το προσωπικό μου αρχείο, μέσα από καταγραφές των αποκριάτικων εθίμων το 1999 και 2009 στ’ Απεράθου.

Advertisements