Κατσαγριλένια χέρια…

Πόσα έχουν να πουν εουτά τα χέρια
για τόποι π’ αγγίξαν και νοήσαν
με ραβδί, τραχύ, κατσαγριλένιο
ένα εΐνηκαν στση γης τα ριζωμένα…

Μ.Ξ.

Advertisements