“Ναξιακός Οδηγός” (Αθήνα, 1947)

"Ναξιακός Οδηγός". Έκδοση του "Ναξιακού Μέλλοντος" του Δημήτριου Φραγκούλη (1947).

«Ναξιακός Οδηγός». Έκδοση του «Ναξιακού Μέλλοντος» του Δημήτριου Φραγκούλη (1947).

Ένα πολύτιμο δώρο για όλους τους Ναξιώτες προσέφερε πριν λίγο καιρό ο κ. Σταύρος Σπηλιάκος, μέσα από το μπλογκ του «Χορομπαλλ(ό)ματα» … Ο «Ναξιακός Οδηγός», έκδοση του «Ναξιακού Μέλλοντος» του Δ. Φραγκούλη (1947), είναι διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή, ύστερα από πολύμηνη επεξεργασία από τον κ. Σπηλιάκο, προκειμένου να γίνει κτήμα όλων… Μένουμε, για ακόμη μία φορά, υπόχρεοι απέναντί του… Τον ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά του, κυρίως όμως για την αγάπη και τις αγαθές του προθέσεις απέναντι στους ανθρώπους, που είναι ουσιαστικά πατριώτες του…

Σχετικά με τον «Ναξιακό Οδηγό» του Δημήτριου Φραγκούλη, μπορείτε να διαβάσετε το εισαγωγικό κείμενο του Δ. Φραγκούλη από τη συγκεκριμένη έκδοση:

Το “ΝΑΞΙΑΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ”, στην επιθυμία του να γνωρίση πιό πλατειά τή Νάξο, νά δείξη τη μορφή και τη ζωή της, την ιστορία και τήν ομορφιά της, τούς άνθρώπους και τήν πρόοδο της και νά κάμη νά τήν αγαπήσουν οι Ναξιώτες και νά τή γνωρίσουν οι ξένοι, εκδίδει τον “ΝΑΞΙΑΚΟ ΟΔΗΓΟ”.
Η προσπάθεια του αυτή δεν είναι παρά μιά προσφορά αγάπης στο όμορφο νησί μας και μιά ζωντανή εκδήλωσις του δημοσιογραφικού του δεσμού μ’ αυτό.

Απόσπασμα από την εισαγωγή του Δ. Φραγκούλη στον «Ναξιακό Οδηγό».

Μπορείτε να διαβάσετε, να εκτυπώσετε ή και να αποθηκεύσετε τον «Ναξιακό Οδηγό» πηγαίνοντας σ’ αυτόν τον σύνδεσμο.

Advertisements