Χωρίς τσαπράζι…

Εικόνα

Το πιργιόνι λοιπό έχει ένα… -πώς να στο πω να πούμε- ένα ελάττωμα κι ένα καλό πάλι. Λοιπό… […] Αν τ’ ακονίσεις με χωρίς… –α dο πιάσεις το πιργιόνι ‘ια να κόψεις ξύλα χωρίς να τ’ ακονίσεις, λέγεται πιργιόνι που δε κόβγει -να πούμε- δηλαδή πριργιόνι χωρίς τσαπράζι. Το τσαπράζι είναι λοιπό… […] Τώρα άμα δε dο ακονίζομε λέμε χωρίς τσαπράζι, άμα τ’ ακονίζουμε πάλι λέμε με τσαπράζι. Γι’ αυτό ήλεα ‘ω στη ‘ιαγιά σας ότι να ‘τονε τρόπος να τση κόψουνε dη κεφαλή της χωρίς τσαπράζι, ‘ιατί με το χωρίς τσαπράζι δε κόβγει… θα dη παιδέψει να πούμε…

Ηχογραφημένος διάλογος με τον παππού μου,
Μαρθαίο Πρωτονοτάριο (Τσαρδινά/ Πατακομαρθαίο)

Advertisements